SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Toimimme koko Suomen alueella

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Tietosuojaseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy (y-tunnus: 2151311-2) Länsikatu 15 80110 Joensuu p. 0201 55 66 10

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:n henkilökunta. p. 0201 55 66 10

3. REKISTERIN NIMI
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:n asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteriin merkittyjen tietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, laskutus ja markkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen korjaamista tai poistamista.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaista kerätään ja tallennetaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja organisaatio ja laskutustiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään asiakkuuden tai yhteistyön alkaessa. Rekisteröitynyt voi antaa tietoja myös verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Lupa henkilötietojen tallentamiseen kysytään asiakkuuden alkaessa. Tieto suostumuksesta kirjataan sähköiseen järjestelmään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Asiakastietoja ei luovuteta Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:n asiakasjärjestelmän ulkopuolelle.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy käsittelee henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä.

Joensuussa 23.5.2018