SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Toimimme koko Suomen alueella

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta

Rakennuttaminen vaatii aktiivista mukanaoloa koko rakennusprojektin ajan, jotta voidaan varmistua laadukkaasta lopputuloksesta. Rakennuttajalla täytyy olla kokonaisvaltainen käsitys siitä kuinka projekti etenee, jotta rakentamisen laatu pystytään takaamaan jokaisessa vaiheessa. Rakennuttajan tehtävä on huolehtia rakennushankkeen toteutumisesta annettujen laatuvaatimusten ja toisaalta käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Rakennesuunnittelu on rakennussuunnittelun osa-alue, johon kuuluu rakennetekniikan suunnittelu. Rakennesuunnittelun tarkoitus on tuottaa toimivat rakennesuunnitelmat. Rakennesuunnittelu on tärkeässä roolissa korjausrakentamisessa, koska korjaustarve syntyy usein juuri toimimattomista rakenteista. Jos uudet rakenteet eivät ole toimivia, on korjaaminenkin turhaa.

Rakennustyön valvonta varmistaa, että rakentaminen toteutetaan suunnitellulla tavalla. Ammattitaitoiset suunnitelmat eivät vielä takaa, että lopputulos on toimiva. Toteutusvaiheella on vähintään yhtä suuri merkitys onnistuneen lopputuloksen kannalta, kuin tehdyillä suunnitelmilla. Valvonnan tulee olla aktiivista, asiantuntevaa sekä hyvin dokumentoitua.

Miika Natunen
Toimitusjohtaja
RI, HTT, RTA

Jätä soittopyyntö   Ota yhteyttä Miikaan