SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Toimimme koko Suomen alueella

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Rakennusterveysasiantuntija – RTA

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on terveydensuojelulain asetuksen 545/2015 mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimukset täyttävän henkilön ammattinimike. Rakennusterveysasiantuntijan työtehtäviä ovat rakennusten ja oleskelutilojen terveyshaittojen selvittäminen sekä ehkäiseminen. Rakennusterveysasiantuntija on terveydensuojelulain 49 §:n mukaan ainoa ulkopuolinen asiantuntija joka voi toimia yksin tehtävässä tai vastata muiden asiantuntijoiden, joilla ei ole osoitettua pätevyyttä, suorittamista tutkimuksista ja selvityksistä.

Rakennusten kosteus- ja homevaurioihin sekä sisäilmaongelmiin liittyvän terveydensuojelulain 49 §:n mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältö ja osaamisvaatimukset.

1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työpanosta

Rakennusterveysasiantuntija, (kokonaislaajuus vähintään 45 op)

Peruskoulutus

1. Rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto
2. Luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto

Työkokemus

Vähintään 3 vuotta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä.

A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta (13 op)

Osa 1. Sisäilman epäpuhtaudet (8 op)
a) Kemiallinen sisäympäristö (3 op)
b) Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö (5 op)

Osa 2. Sisäympäristön tutkimusmenetelmät (3 op)
a) Kemiallinen sisäympäristö (1 op)
b) Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö (2 op)

Osa 3. Terveysvaikutukset (2 op)
a) Terveysvaikutukset (2 op)

B. Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka (14 op)

Osa 1. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet (5 op)
a) Rakennusfysiikka ja rakennusfysikaaliset olosuhteet (5 op)

Osa 2. Kuntotutkimusmenetelmät (4 op)
a) Kuntotutkimusmenetelmät (4 op)

Osa 3. Rakenne- ja tuotantotekniikka (3 op)
a) Rakennetekniikka (2 op)
b) Tuotantotekniikka (1 op)

Osa 4. Juridiikka (2 op)
a) Juridiikka (2 op)

C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka (3 op)

Osa 1. Teoria (1,5 op)
a) Teoria (1,5 op)

Osa 2. Tutkimusmenetelmät (1,5 op)
b) Tutkimusmenetelmät (1,5 op)

Opinnäytetyö (15 op).

Yllä olevien koulutussisältöjen lisäksi rakennusterveysasiantuntijan tulee tehdä vähintään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö, jolla osoitetaan eri osa-alueiden merkityksen ymmärtäminen.


Miika Natunen
Toimitusjohtaja
RI, HTT, RTA, RFS (v+), KVKS (v)

Jätä soittopyyntö

Ota yhteyttä Miikaan

Osaamisvaatimukset