SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Telitie 1b, Joensuu

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Riskiarvio

Tarkoituksena on arvioida kiinteistössä mahdollisesti olevia riskejä, jotka voivat aiheuttaa toteutuessaan mittavia vaurioita rakennukselle ja heikentää kiinteistön käytettävyyttä sekä arvoa. Mahdolliset riskit syntyvät esimerkiksi teknisten käyttöikien päättymisestä, rakentamisaikakaudelle tyypillisistä rakenneratkaisuista (riskirakenne) tai kiinteistöhuollon puutteesta. Riskien arvioinnilla pyritään tuottamaan tietoa tulevista tutkimus- ja korjaustarpeista sekä sitä kautta ennakoimaan kiinteistön ylläpitoa.

Arvioiminen suoritetaan tutustumalla kohteen lähtötietoihin ja kohteeseen suoritettavalla, pääosin aistinvaraisella, tarkastuskäynnillä. Riskianalyysissa huomioidaan rakennustekniikan lisäksi talotekniikan järjestelmät. Asiantuntijan ammattitaito korostuu riskien arvioinnissa, jotta kartoitus on suoritettu mahdollisimman kokonaisvaltaisesti jatkoa varten.

Riskiarvion pohjalta tilaaja saa käsityksen millaisia riskejä kiinteistössä on. Riskiarvioraportissa määritellään kuntotutkimukset tai muut selvitykset, joilla saadaan selville ovatko riskit toteutuneet vai eivät. Tutkimukset kohdennetaan ensisijaisesti riskiarviossa havaittuihin epäkohtiin tai virheisiin. Ennaltaehkäisevä toiminta on huomattavasti halvempaa, kuin jo syntyneiden tai jopa pitkälle edenneiden vaurioiden korjaaminen.

Jussi Mutikainen
Tutkimusinsinööri
RI

Jätä soittopyyntö

Ota yhteyttä Jussiin

Sisäilmamittaukset

Tarkoituksena on selvittää sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Huono sisäilma voi johtua esimerkiksi riittämättömästä ilmanvaihdosta tai fysikaalisista tekijöistä, kuten lämpötila sekä ilmankosteus. Lisäksi sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. mikrobit, kaasut sekä muut mahdolliset epäpuhtaudet. Epäpuhtaudet voivat olla peräisin esimerkiksi kosteusvaurioituneista rakenteista, rakennuksen ilmanvaihdosta tai maaperästä. Tutkimukset voidaan suorittaa usein eri menetelmin. Aluksi on suositeltavaa rajata… Lue Lisää