SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Telitie 1b, Joensuu

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Kuntotutkimukset

Tarkoituksena on selvittää rakennuksen rakenteiden kuntoa ja toteutustapaa. Kuntotutkimukset antavat tietoa tutkittavien rakenteiden kunnosta sekä lähtötiedot mahdollisille korjauksille. Kuntotutkimus voi olla osa rakennuksen perushuoltoa tai korjausta edeltävää lähtötietojen keräämistä. Kuntotutkimuksia voivat olla esimerkiksi kosteus- ja lämpötekninen tai betonijulkisivun kuntotutkimus.

Tutkimukset aloitetaan aina tutustumalla kohteen olemassa oleviin dokumentteihin, kuten rakennusaikaisiin piirustuksiin sekä mahdollisesti aikaisemmin suoritettuihin selvityksiin. Rakenteiden toteutusta ja kuntoa arvioidaan kuntotutkimusmenetelmin, joita ovat mm. rakenneavaukset, rakenteiden olosuhdemittaukset sekä rakennusmateriaalinäytteet.

Tuloksien perusteella voidaan arvioida tutkitun kohteen kuntoa rakenneosittain. Tutkimuksista kirjoitetaan tutkimusselostus jossa annetaan periaatteelliset ratkaisut todettujen vaurioiden poistamiseen sekä uusien rakenteiden suunnitteluun.

Jussi Mutikainen
Tutkimusinsinööri
RI

Jätä soittopyyntö

Ota yhteyttä Jussiin

Riskiarvio

Tarkoituksena on arvioida kiinteistössä mahdollisesti olevia riskejä, jotka voivat aiheuttaa toteutuessaan mittavia vaurioita rakennukselle ja heikentää kiinteistön käytettävyyttä sekä arvoa. Mahdolliset riskit syntyvät esimerkiksi teknisten käyttöikien päättymisestä, rakentamisaikakaudelle tyypillisistä rakenneratkaisuista (riskirakenne) tai kiinteistöhuollon puutteesta. Riskien arvioinnilla pyritään tuottamaan tietoa tulevista tutkimus- ja korjaustarpeista sekä sitä kautta ennakoimaan kiinteistön ylläpitoa. Arvioiminen suoritetaan tutustumalla kohteen lähtötietoihin ja … Lue lisää