SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Toimimme koko Suomen alueella

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Kuntotutkimukset

Kuntotutkimusten tarkoituksena on selvittää rakennuksen rakenteiden kuntoa ja toteutustapaa. Kuntotutkimukset antavat tietoa tutkittavien rakenteiden kunnosta sekä lähtötiedot mahdollisille korjauksille. Kuntotutkimus voi olla osa rakennuksen perushuoltoa tai korjausta edeltävää lähtötietojen keräämistä. Kuntotutkimuksia voivat olla esimerkiksi kosteus- ja lämpötekninen tai betonijulkisivun kuntotutkimus.

Tutkimukset aloitetaan aina tutustumalla kohteen olemassa oleviin dokumentteihin, kuten rakennusaikaisiin piirustuksiin sekä mahdollisesti aikaisemmin suoritettuihin selvityksiin. Rakenteiden toteutusta ja kuntoa arvioidaan kuntotutkimusmenetelmin, joita ovat mm. rakenneavaukset, rakenteiden olosuhdemittaukset sekä rakennusmateriaalinäytteet.

Tuloksien perusteella voidaan arvioida tutkitun kohteen kuntoa rakenneosittain. Tutkimuksista kirjoitetaan tutkimusselostus jossa annetaan periaatteelliset ratkaisut todettujen vaurioiden poistamiseen sekä uusien rakenteiden suunnitteluun.

Jussi Mutikainen
Vanhempi asiantuntija
RI, RTA, AHA, RFS (V+), KVKS (V)

Jätä soittopyyntö

Ota yhteyttä Jussiin