SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Toimimme koko Suomen alueella

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Rakennuksen kuntotarkastus tuo varmuutta asuntokauppaan

Toteutamme puolueettoman kuntotarkastuksen, jossa rakennuksen rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien kuntoa sekä turvallisuutta selvitetään lähtökohtaisesti rakenteita rikkomattomin menetelmin. Kuntotarkastuksen työkaluina ovat käyttäjähaastattelut, aistinvaraiset havainnot sekä tarvittavat mittaukset. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa kauppakohteesta asuntokaupan molemmille osapuolille ja lisätä asuntokaupan läpinäkyvyyttä.

Kuntotarkastus toteutetaan yhteistä toimintamallia noudattaen (YTM), jonka suoritusohjeena toimii KH-kortti 90–00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje). Perinteisen tarkastuksen lisäksi teemme tarkastuksen yhteydessä aina (lämpötilaerojen salliessa) lämpökameratarkastelun rakennuksen ulkovaipan rakenteille rakennuksen tiiveyden tarkastamiseksi.

Tarkastuksesta laaditaan selkeä raportti, jossa käy ilmi tarkastettavan kohteen kunto sekä kohteessa mahdollisesti piilevät virheet ja riskit. Lisäksi raportissa esitetään tarvittavat jatkotoimenpiteet todettujen puutteiden korjaamiseksi. Tavoitteena on, että asuntokaupan osapuolilla on aukoton käsitys kaupattavan kohteen kunnosta.

Vuodesta 2017 asunnon kaupan tai vuokrauksen yhteydessä energiatodistus on ollut pakollinen uudiskohteiden lisäksi myös olemassaoleville rakennuksille. Laadimme tarvittaessa myös energiatodistuksen kaupattavaan kohteeseen.

 

Antti Rönkkö
Asiantuntija
RI, RTA, RFS (t), KHK, Energiatodistuksen laatija (ylempi)
p. 0400 995 664

Ota yhteyttä Anttiin