SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Telitie 1b, Joensuu

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Asumisterveys

Asumisterveys käsittää asuntojen, julkisten tilojen sekä muiden oleskelutilojen terveydellisiä olosuhteita. Rakennusterveys sisältää asumisterveyden lisäksi rakennusten purku-, korjaus- ja uudisrakentamisen toimenpiteitä, jotka parantavat valmiin rakennuksen sekä rakennustyömaan turvallisuutta ja terveellisyyttä. Rakennusterveys käsittää myös ennakoivan riskienhallinnan suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa jolla voidaan estää asuin- tai oleskelutilojen terveydelle haitalliset olosuhteet.

Asuin- ja oleskelutilojen terveellisyyttä voidaan edistää uudis- ja korjausrakentamisen toimenpiteillä, joita ovat mm. vähäpäästöiset materiaalivalinnat, rakentamisaikainen kosteuden- ja pölynhallinta, taloteknisten järjestelmien toiminnan varmistaminen käyttötilanteissa. Myös rakentamisen jälkeen rakennuksen käytön ja ylläpidon ohjaamisella voidaan parantaa valmiiden tilojen terveellisyyttä.

Kaisa Myller
Tutkimusinsinööri
RI

Jätä soittopyyntö

Ota yhteyttä Kaisaan