SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT

Toimimme koko Suomen alueella

Valtakunnallinen palvelunumero 0201 55 66 10

Asumisterveys

Asumisterveys käsittää asuntojen, julkisten tilojen sekä muiden oleskelutilojen terveydellisiä olosuhteita. Rakennusterveys sisältää asumisterveyden lisäksi rakennusten purku-, korjaus- ja uudisrakentamisen toimenpiteitä, jotka parantavat valmiin rakennuksen sekä rakennustyömaan turvallisuutta ja terveellisyyttä. Rakennusterveys käsittää myös ennakoivan riskienhallinnan suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa jolla voidaan estää asuin- tai oleskelutilojen terveydelle haitalliset olosuhteet.

Asuin- ja oleskelutilojen terveellisyyttä voidaan edistää uudis- ja korjausrakentamisen toimenpiteillä, joita ovat mm. vähäpäästöiset materiaalivalinnat, rakentamisaikainen kosteuden- ja pölynhallinta, taloteknisten järjestelmien toiminnan varmistaminen käyttötilanteissa. Myös rakentamisen jälkeen rakennuksen käytön ja ylläpidon ohjaamisella voidaan parantaa valmiiden tilojen terveellisyyttä.

Kaisa Myller
Vanhempi asiantuntija
RI, RTA, RFS (t), KVKS (v)

Jätä soittopyyntö

Ota yhteyttä Kaisaan